Месец: декември 2023

Мислене основано на риска в ISO 9001:2015

Мислене основано на риска в ISO 9001:2015

18.12.2023

Мисленето, базирано на риска, е фундаментална концепция, въведена във версията на ISO 9001:2015, която е международен стандарт за системи за управление на качеството (СУК). Този подход насърчава организациите проактивно да идентифицират, оценяват и управляват рисковете в своите процеси, с цел да подобрят цялостното си представяне и да постигнат по-добри резултати. Включването на мислене, основано на […]

Read More